fredag 2 december 2011

Personlig stil: Klädkommunikation

Kläder är ett tyst språk som berättar om vår livsstil och som framför mängder av outtalade åsikter. Detta skapar reaktioner, positiva eller negativa i mötet med andra människor och är oftast grunden för många av våra förutfattade meningar om varandra och vilka vi är. Är det verkligen möjligt att värdera och bedöma en person utifrån en väska?

Vilka personer är ägare till dessa väskor? Vilket liv lever de?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar