tisdag 3 januari 2012

Debatt och Provokation : Ungdomlighet och materialism

Januari… nytt år och nya möjligheter… Vart är vi på väg, vad erbjuder 2012 oss?

I en artikel i DN, fredagen 30/12, har två experter uttalat sig....Omvärldsanalytikern Pernilla Johansson menar att vi kommer att ifrågasätta ett av de värden som fått råda under en lång tid, nämligen framgång. Diktaturer har fallit och skapat turbulens i världen. Detta menar hon väcker vår längtan efter hemmet vilket ger oss den trygghet världen inte kan ge oss. Sparsamhet blir också viktigt men kanske inte nödvändigtvis pengar utan vår längtan efter tid, vi vill ”spara” tid istället för pengar.Miljömedvetenheten ökar och vår längtan efter äkthet. Motståndet mot att ständigt behöva prestera skapar retro trenden där hemmafrutrenden och längtan efter ett enklare liv växer sig allt starkare. Trendkonsulten Ida Hult menar att unga människor vänder materialismen ryggen. Ida Hult menar att vi idag lever i en värld där ungdomlighet premieras hos dem som är vuxna och att ungdomlighet hos äldre ses som betydelsefullt – men tyvärr inte hos våra unga människor, den ”verkliga” ungdomen. Kanske därför så många av ungdomar känner sig så exkluderade idag? Eller är du medelålders och upplever att det inte är OK att se ”gammal” ut? Hur ser du på ungdom?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar