tisdag 7 februari 2012

Debatt och Provokation: Ideal och utseendefixering

Mammor och minimodeller ... TV 3:s nya serie satsning får tummen ner av oss. Att så tidigt skapa en utseende fixering för barn är fel och absolut inte sunt. Är det mammornas önskan som uppfylls via barnen? Ska flickor raka benen, sminka sig och i så tidig ålder redan sätta så mycket fokus på utsidan? Vi anser att för mycket fokus på vår utsida är skadlig och skapar istället en utseende fixering med krav på hur vi bör vara för att passa in och duga. Debatten leder oss även till hur män och kvinnor framställs och vilka värden som ofta skildras. Det individualistiska samhället ställer krav på oss att synas i mångfalden.

Frågan är hur starkt vi påverkas av det ”mediala bruset” som omger oss? Forskning menar att media och de bildspråkliga uttrycken påverkar oss medvetet och omedvetet beträffande könsroller, ideal, status, maktpositioner, etnicitet, identitet, självkänsla och självförtroende. Vilka värden förmedlas och anses vara viktiga? Rikedom? Skönhet? Styrka?

Vi får till oss åsikter och värderingar om hur vi som kvinnor bör se ut och agera. Idealet i media handlar oftast om vackra, smala, unga och att sex, skönhet och ungdom är värdefullt och en viktig framgångsfaktor.

Reflektera över morgondagens blogginlägg och fundera över vad du verkligen ser...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar