fredag 17 februari 2012

Personlig stil: Dramatisk del 2

Förra veckan inledde vi med att beskriva den dramatiska kvinnan och hennes personlighet. Idag presenterar vi mer om hennes KARAKTÄR.

Du har självförtroende, älskar att synas och ditt kroppsspråk är tydligt med yviga gester. Din röst är intensiv, du pratar och skrattar högt och lämnar ingen oberörd när du kliver in i rummet. Dina rörelsemanér är energiska och snabba och alla hör när du kommer då du är i konstant rörelse. Din kalender är oftast fullbokad, du tänker och agerar stort såväl yrkesmässigt som privat och pengar är ett viktigt mål i livet för dig. Du interagerar lätt med vem som helst, är övertygande och säljande i de flesta sammanhang. Du har förmågan att driva frågor framåt privat, på arbetsplatsen eller bland vänner och familj. Du är en äkta ”starter” och driver projekt med förmågan att motivera och entusiasmera andra. Ledande positioner passar dig utmärkt både på jobbet och privat. De flesta vet att de kan räkna med dig i alla lägen och att du gärna tar risker. Du älskar alla sorters tävlingar både inom arbetet eller med dig själv för att nå dina privata eller företagets mål.

De NEGATIVA SIDOR denna kvinna har kan se ut på följande sätt:

Fallgroparna i livet är energin och att många uppfattar dig som krävande, drivande, aggressiv och ”bossig”. Du är kraftfull och säger gärna ifrån, vilket resulterar i att somliga anser att du borde tänka först innan du talar. Du har en förmåga att anse din väg vara den rätta, vilket innebär att du ibland tar för snabba beslut och därmed missar viktiga detaljer. Ditt intensiva liv kan resultera i att du hamnar i utmattningsdepressioner, då du lever rörligt och föränderligt. Din oro och svårighet med att inte vilja slå dig till ro kan emellanåt slå över i en viss maniskhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar